En tulpan föds...

Redan vid den första planteringen i augusti finns blomanlaget färdigt som ett fullbildat foster längst in i löken, om än mikroskopiskt litet..

Det är först i detta stadium – stadie G som det heter på fackspråk – som vi kan börja vintervilan. Då sänker vi lökens temperatur till 9 grader, en perfekt vinter för en tulpanlök.
Moderlöken har planterats i oktober året innan på åkrarna i Holland. Där har man en idealisk mark för att odla fram lökarna. Det är gammal sjöbotten som vunnits ur havet och där har man möjlighet att höja grundvattnet vid torka.

Under vintern täcks lökarna med ett täcke av halm, som tas bort när våren kommer. Då spirar lökarna och runt första maj står de berömda holländska fälten i blom. Men snart kapas blomknopparna av och kastas, för att bladen med hjälp av solljuset ska samla så mycket näring som möjligt till dotterlökarna som då börjar växa till.

När lökarna senare lyfts upp ur marken får de optimala sommartemperaturer i stora lagerhus tills ”fostret” är fullbildat.

Från mitten av augusti transporteras lökarna till oss på Sörby Handelsträdgård i Gävle. Två långtradare i veckan kommer sedan hela hösten med lökar. De tas om hand av våra skickliga lökdrivare.
Lökarna planteras i lådor fyllda med en torvblandning. Efter en vattning, körs lådorna in i kyllager.
Vintervilan på Sörby varar i 12 till 21 veckor beroende på vilken sort det är.
Därefter flyttas tulpanerna från kylrummens vinter till växthusens värme och ljus. Där får de små skönheterna omsorgsfull omvårdnad och tre veckor senare kan vi skörda de första blommorna. Tulpaner skördas veckans alla dagar för att vara riktigt färska när de kommer fram till butiker, och varje morgon har vi bara ett par timmar på oss att skörda medan de är i absolut rätt stadium.

Plockas tulpanen för tidigt blir den liten och blek, plockas den för sent blir hållbarheten sämre.
Efter skörden läggs tulpanerna i lådor och tas in i kylrum för snabb nedkylning. När tulpanerna är nedkylda förpackas dom. Därefter är de klara för leverans till din butik.