Sörby Handelsträdgård har fått sitt klimatmål godkänt av Science Based Target

 

Science Based Target

Science-Based Target är ett initiativ där företag åtar sig att sätta upp mål om att minska sina utsläpp i linje med Parisavtalet, det vill säga att försöka begränsa jordens temperaturökning.
Det finns tre olika nivåer att förhålla sig till, 2 grader, ”well-below” 2 grader eller 1,5 grader Celsius.

Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år.

Science Based Target är ett samarbete mellan UN Global Compact, World Resources Institute, WWF och CDP.

Det världsomspännande initiativet startade 2015 och per den 18 september 2020 har 989 stycken bolag knutits till det, varav 467 stycken har fått sina mål godkända. Inom den agrikulturella sektorn har 8 företag anslutit sig varav 2 har fått sitt klimatmål godkänt.

https://sciencebasedtargets.org/​
 
Sörby Handelsträdgård
Våren 2020 har vi för första gången beräknat vår klimatpåverkan i enlighet med den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol. Detta som ett led i att sätta ett vetenskapligt baserat klimatmål för vår verksamhet, ett Science Based Target.
Juli 2020 fick vi som första trädgårdsföretag i världen vårt klimatmål på max 1,5 grader Celsius godkänt, det skarpaste nivån man då kunde sätta.
I linje med vårt åtagande enligt Science Based Targets kommer vi varje år att rapportera vår klimatpåverkan i detta format för att skapa kontinuitet och transparens.

Detta är vad vi kallar för 'Odling med omtanke'!