Lobelia

(Lobelia erinus Ricardii)


Till skillnad från de tidigare vanliga småplantorna är den här lobelian sticklingsförökad. Det ger den ett annat och kraftigare växtsätt med större blommor.

Den trivs i alla lägen, även i skugga, och den blommar från tidig vår och fram till frosten. Färgerna går i blått och rosa.

Lobelian är lämplig som kantväxt, men passar även i balkonglådor och krukor. Den ska vattnas jämnt men försiktigt.

Bollobelia är en annan hybrid som har mer bollformat växtsätt och är utmärkt som kantväxt eller som solitär i ampel.