Vi har investerat i energivävar och täckmaterial för att bli mer energieffektiva.
För detta har vi fått bidrag från Europeiska jordbruksfonden.