LCA-analys

År 2008 gjordes en livscykelanalys (LCA) av företaget Cascada AB. De gjorde en komplett sammanställning av vilken miljöpåverkan en tulpanframställning hade. Från transport av löken från Holland till Sverige, tills att den ska levereras från grossisten till butik.

Anledningen till att Sveriges lökodlare lät göra studien, var att vi ville att konsumenten skulle få sin svenska tulpan varudeklarerad. Samt att vi ville jämföra klimatpåverkan av en svensk tulpan i jämförelse med en holländsk.

Studien är intressant och lättläst. Tre saker saker sticker ut: Tulpanen är riktigt klimatsmart! Svenska odlare har kommit väldigt långt i miljöarbetet. En svensk tulpan är flera gånger bättre från miljösynpunkt jämfört med en holländsk.

Kuriosa: man måste köpa 22 buketter tulpaner (= 220 tulpaner) odlade på tex Sörby Handelsträdgård innan man uppnår samma klimatpåverkan som om man köper 1 (!) hamburgare på en vanlig hamburgskedja.

Klicka ovan för en sammanfattning av studien


Klicka ovan för att läsa hela studien