Sörbys värdegrund

På Sörby är vi sex året-runt anställda. När vi är som flest – under tulpansäsongen mellan jul och påsk – då är vi runt sjuttio medarbetare i olika åldrar, av skilda nationaliteter och med olika erfarenheter.

För att alla ska veta vad som gäller på just den här arbetsplatsen, så har vi under en personaldag i augusti 2006 sammanställt de grundvärderingar som präglar just Sörby Handelsträdgård.

Följande är de 5 viktigaste som ska prägla hur vi agerar:

  • Lyhördhet för kundens önskemål
Kunderna är grunden för vår existens, de ska mötas med respekt och affärsmässighet i alla lägen.
  • Kvalitet och effektivitet i alla verksamhetens delar
Våra kunders krav samt konkurrensen från omvärlden gör att vi måste vara ledande inom såväl kvalitet som effektivitet i allt vi gör.
  • Alla görs delaktiga och arbetar mot gemensamma mål
En förutsättning för verksamheten inom Sörby är att varje medarbetare upplever sig ha förtroende att utföra och utveckla sina uppgifter. Företagsledning och arbetsledare har ett ansvar i att säkerställa att alla är medvetna om verksamhetens mål. Individen tar ansvar för att hon eller han har förstått sin uppgift och att arbeta mot uppsatta mål.
  • Vi visar respekt och förtroende för varandra och våra respektive roller och låter alla komma till tals
Vi har en arbetsplats med många olika typer av individer; olika åldrar, kön, nationalitet och bakgrund. Alla behövs och alla ledare och medarbetare har ett stort ansvar för att skapa ett arbetsklimat präglat av öppenhet och arbetsglädje och vara föredömen för sina medarbetare och kollegor.
  • Vi strävar efter balans mellan jobb och fritid
För att långsiktigt kunna bidra till Sörby’s framgångar krävs att var och en hittar den balans i livet som passar henne eller honom. Den balansen kan givetvis se olika ut för olika individer och i livets olika faser.